Udlændingeret

Udlændingeretten er et retsområder, der beskæftiger sig med nydanskere eller indvandre, der komme til Danmark for at bo, arbejde eller studere.

Udlændingeretten tager udgangspunkt i udlændingeloven, der omhandler blandt andet asyl, familiesammenføring, opholdstilladelse af beskæftigelsesmæssige grunde, studier, au pair, opholdstilladelser i medfør af EU-reglerne, visum, indfødsretssager, ibortfald af opholdstilladelser og udvisningssager.

Udlændingeretten varetager mange forskellige retsområder, og der er tale om et kompliceret regelsæt, der hele tiden er i forandring.

Derfor er det en god idé, at kontakte en retshjælp der har erfaring inden for udlændingeret, hvis det er noget der ikke fremgår tydeligt.