Strafferetsplejen

Strafferetsplejen er den del af retsplejen, der behandler straffesager. Retsplejen er den disciplin, der vedrører, hvordan sager behandles ved domstolene.

Inden for strafferetsplejen finder man regler for hvordan straffesager skal behandles ved domstolene og regler for hvordan undersøgelser og efterforskninger af, om der er begået en lovovertrædelse skal foregå. Der er også regler for hvordan de forskellige parter, f.eks. anklagemyndigheden, politiet og forsvarerne, der er involveret i en straffesag, må agere.

I forbindelse med efterforskninger anvendes der ofte magt og indgribende foranstaltninger i form af f.eks. visitation, afhøring, anholdelse og beslaglæggelse. Reglerne der findes i strafferetsplejen dikterer blandt andet hvordan og hvornår de ovennævnte eksempler må anvendes. Dermed er strafferetsplejen også med til at beskytte den mistænkte mod overgreb fra politiet.

Strafferetsplejen har et princip der hedder kontradiktionsprincippet. Dette princip giver en part lov til at se og udtale sig om alt bevismateriale, som den anden part fremviser i retten.

Strafferetsplejen kaldes også for straffeprocessen og kriminal processen.