Strafferet

Strafferet beskæftiger sig med den del af juraen, der har med kriminalitet, og dens følger, at gøre. Strafferet giver dermed også mulighed for at idømme en straf til lovovertræderne.

Formålet med strafferet er, at man fra lovgivers side ønsker at regulere de typer adfærd, der strider mod normen. Områder der er berørt af strafferetten er blandt andet tyveri, vold, bedrageri og mord. Strafferetten dækker altså over en bred vifte af emner.

Strafferetten sætter rammerne for den danske straffelov, og denne straffelov bestemmer hvordan politiet og anklagemyndigheden skal gå til værks, og hvilke love de skal håndhæve. Straffeloven indeholder en lang række special-love, heriblandt færdselsloven, der dikterer hvordan vi skal opføre os i trafikken.

Man kan kun blive idømt en straf, hvis man som tiltalt HAR overtrådt loven, i forhold til en straffelovsbestemmelse, eller en special-lovgivning. I nogle tilfælde, særligt inden for special-lovgivningen, kan den tiltalte imidlertid straffes for uagtsom adfærd.