Statsborgerskab – EU-retten

Som statsborger i Danmark, har du en lang række rettigheder, når du bevæger dig rundt i EU.

22 EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein er med i Schengensamarbejdet, som har fælles regler for bl.a. visum og grænsekontrol.

Hvis du har en gyldig opholdstilladelse fra Danmark, kan du rejse frit i andre Schengenlande i en periode på op til tre måneder, hvis du opfylder visse kriterier.