Skatteret

Skatteretten beskæftiger sig med det regelsæt, som bestemmer ligning, opgørelse, indkrævning m.v. af skatter.

Dette regelsæt indeholder regler om skattepligt for alle typer fysiske og juridiske personer, herunder også døds- og konkursboer, såvel som fonde m.v.

Skatteretten er opdelt i to dele. En formel og en materiel del.

Den formelle del regulerer hvorledes skattemyndigheden kan indkræve skat.

Den materielle del kan yderligere opdeles i to dele, en objektiv og en subjektiv del. Den objektive del vedrører hvad der er skattepligtigt. Dette betyder at den objektive del bestemmer hvilke indtægter der skal beskattes, og hvilke indtægter der kan fradrages. Den subjektive del vedrører hvem der er skattepligtig. Dette betyder at den subjektive del bestemmer hvilke personer, firmaer osv., der kan beskattes.