Orlov

Orlov er en betegnelse for en længere periode, hvor man holder fri fra sit arbejde. Der kan være forskellige grunde til at man kan anmode om at få orlov, f.eks. graviditet, værnepligt eller sygdom.

Bestemmelserne for hvornår man kan få orlov, er afhængige af hvilket et ansættelsesforhold man er ansat under. Der er forskellige bestemmelser for orlov i forhold til om man er privat eller offentligt ansat.

Som udgangspunkt har man ikke ret til orlov, hvis man er ansat i en privat virksomhed. Det kan dog godt lade sig gøre at være omfattet af en overenskomst, eller et vilkår i ansættelseskontrakten, der tillader orlov. Ellers er det muligt at forhandle sine orlovsmuligheder med sin arbejdsgiver.

Derimod har man som offentlig ansat ret til orlov, medmindre at det strider mod arbejdsgiveren interesser. Med dette skal det forstås, at du altid har ret til orlov, og hvis arbejdsgiveren vil afslå anmodningen om orlov, så skal du have en begrundelse, der helt konkret forklarer hvordan at orloven er en ulempe. 

Under nogle særlige omstændigheder, så er din arbejdsgiver forpligtet til at give dig orlov. Dette gælder uanset om du er privat eller offentligt ansat. Disse omstændigheder tæller blandt andet forældreorlov, plejeorlov og pasningsorlov, der alle har det tilfælles at man i orlovsperioden skal forsørge eller passe på et andet menneske.

Hvis du får bevilget orlov, så er det din arbejdsgivers ansvar, at der stadig findes en ledig stilling til dig inden for samme ansættelsesområde, når du vender tilbage fra din orlov.

Som udgangspunkt er orlov uden løn, medmindre andet fremgår af ens ansættelseskontrakt.