Opsigelsesvarsel

Et opsigelsesvarsel er den periode der går mellem at en medarbejder siger op, eller bliver opsagt, til at medarbejderen stopper med at arbejde.

Der er forskellige bestemmelser for opsigelsesvarsler, afhængigt af om man er omfattet af funktionærloven, overenskomstdækket eller timelønnet.

Det er mest normalt at opsigelsesvarslet vil være angivet i medarbejderens ansættelseskontrakt.

Funktionærloven fremstiller eksempelvis nogle bestemmelser vedrørende opsigelse.
For at være omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler skal man opfylde en række betingelser:

  • Man skal arbejde med kontorarbejde, køb og salg eller nogle former for lagerekspedition. Man kan også arbejde med teknisk og klinisk bistandsydelse, fx laborant og tandklinikassistent.
  • Man skal være i et ansættelsesforhold, hvilket vil sige at man udfører et stykke arbejde som arbejdsgiveren har givet en.
  • Det er også et krav, at man gennemsnitligt arbejder mere end 8 timer om ugen.

Som udgangspunkt skal man give sin arbejdsgiver et varsel på en måned til udgangen af en måned, hvis man selv siger sin stilling op. Det vil sige at man skal arbejde fra den dag man indgiver sit opsigelsesvarsel, til og med udgangen af den efterfølgende måned.

Hvis man har været ansat uafbrudt i samme virksomhed i mindst 12 år, har man ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis man bliver sagt op.

Godtgørelsen varierer af hvor længe man har været på arbejdspladsen. Efter 12 års ansættelse er man berettiget til 1 måneds løn. Efter 17 års ansættelse er man berettiget til 3 måneders løn.

Hvis man er blevet opsagt inden 1. februar 2015, så er man ikke omfattet af denne godtgørelse, men af nogle ældre regler indenfor området.