Opholdstilladelser

Du kan søge om opholdstilladelse hvis du vil bo og/eller arbejde i Danmark.

Hvis man er det der hedder tredjelandsstatsborger, hvilket vil sige at man er statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, skal man ansøge om og modtage en opholdstilladelse, for at opholde sig i Danmark.

Det er muligt at få opholdstilladelse på forskellige baggrunde, fx som familiesammenført, som studerende, som arbejdstager eller som flygtning. Du kan f.eks. søge om opholdstilladelse hvis:

Du vil arbejde i Danmark
Du vil studere i Danmark
Du vil være au pair ved en dansk familie
Du skal have en Ph.d. ved en dansk uddannelsesinstitution
Du vil i praktik ved en dansk virksomhed
Du vil bo sammen med din ægtefælle/Samlever/forælder/andet familie

Enhver udlænding, der er i Danmark, kan søge asyl. Asyl giver en tidsbegrænset opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsens hjemmeside kan du finde flere oplysninger om betingelserne for at opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark .