Om os

Pia Sebele Sædam
Pia Sebele Sædam

CEO

Pia er som direktør i virksomheden involveret i de fleste opgaver. Derudover går hun forrest i kontakten ud af huset.

Simon Ringive
Simon Ringive

Head of Product

Simon har overblikket over produktudvikling og i fællesskab med Pia lægger de strategien for, hvor vi skal hen.

Theo Møller
Theo Møller

Head of Communications

Theo står for at udarbejde tekst og kommunikation, så alt det juridiske lovsprog bliver forståeligt for alle.

Celina Beiskjær
Celina Beiskjær

UX Intern

Celina står for vores brugerundersøgelser og arbejder med digital konceptudvikling.

Susanne K. Rasmussen
Susanne K. Rasmussen

Juridisk Administrativ Assistent

Susanne arbejder bl.a. med korrekturlæsning af artikler og kvalitetskontrol af hjemmesidens indhold.

Hvorfor?

Danmark er et videnssamfund, og derfor har vi adgang til viden som langt fra alle klodens indbyggere har. Vores generation i Danmark lever i en tid og i et samfund, hvor vi hver dag har muligheden for at træffe beslutninger om at ændre ting.

Vi bestemmer blandt andet selv, hvilken viden vi vil tilegne os. I vores tilfælde, jura, formidling, UX-design og kodning. Endnu vigtigere er dog, at vi alle, hverdag, har friheden til selv at bestemme, hvem vi vil være som personer.

I SEBELEX kan vi ligesom mange andre erklære os enige i budskabet bag citatet

”With great knowledge comes great responsibility”, men med de udfordringer, der skal løses i verden, er det vigtigere end nogensinde før, at vores generation aktivt vælger at være de personer, der følger budskabet i citatet. For uden handling er viden ubrugelig.

Traditionelt set har advokater haft monopol på at udøve juridisk rådgivning. Men spørgsmål om retssikkerhed, retsfølelse, rettigheder, retfærdighed og lovændringer påvirker alle borgeres hverdag. 

Med 5 milliarder mennesker på verdensplan, der er ekskluderede fra at få andel i de muligheder lovene giver. Sætter det vores privilegium, der indebærer at kunne træffe beslutningen om, hvem vi vil være og hvordan vi vil bruge vores viden, i perspektiv. Vi har derfor gjort det til vores mission;

 

At reducere uligheden i adgang til juridisk viden, lokalt, nationalt og Internationalt, jf. verdensmål nr. 10 og nr. 16

Hvordan gør vi det?

I SEBELEX tror vi på, at morgendagens juridiske problemknusere er de mennesker, der på tværs af forskellige faglighed og perspektiver, i fællesskab co-creater nye systemer, der kan løse de problemer, som advokaten i dag er det eneste og bedste svar på.

Vores juridiske chatbot, SEBELEX, er begyndelsen på at opbygge et nyt system, der kan løse borgerens generelle juridiske problemer. 

Vores intention med chatbotten er, at du som borger i eget land skal føle dig afklaret, forsikret, uddannet og bemyndiget til at tage ansvar for din egen retsstilling, så du selv kan drible bolden videre mod målet i dit eget liv. Vi mener, at gennemsigtighed i juridiske processer bør være en mulighed for alle på tværs af livssituationer.