Kunde- og konkurrenceklausuler

Det er blevet mere og mere normalt at se klausuler i kontrakter. De klausuler man ser flest af er umiddelbart kunde- og konkurrenceklausuler.

Som udgangspunkt så aftaler man indholdet af ens ansættelseskontrakt med sin arbejdsgiver, men ofte så oplever man som ansat at der er nogle forhold i kontrakten som man ikke har aftalt. Det samme er tilfældet med kunde- og konkurrenceklausuler.

En kundeklausul betyder, at du efter at have fratrådt din arbejdsplads, ikke må tage kontakt til din tidligere arbejdsgivers kunder i forretningsmæssigt øjemed. 

En konkurrenceklausul betyder, at du efter at have fratrådt din arbejdsplads, ikke har lov til at blive ansat i en konkurrerende virksomhed- Du må heller ikke starte din egen virksomhed op med det formål at konkurrere mod din tidligere arbejdsplads, ved at f.eks. tilbyde den præcis samme service. 

Aftaler indgået fra og med 1. januar 2016 er omfattet af en helt ny lov om klausuler. Denne lov foreskriver blandt andet at både en konkurrenceklausul og en kundeklausul højst kan være gældende i 12 måneder.