Klager i forbindelse med afgørelser

Du kan ofte klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en en afgørelse, for eksempel fra din kommune.

For at kunne klage til Ankestyrelsen, skal du være part i en sag. Parter i en sag er for eksempel den person eller den virksomhed, som afgørelsen handler om.

For at klage til Ankestyrelsen, skal du følge en klagevejledning. Denne klagevejledning får du som oftest sammen med det brev, afgørelsen blev sendt i.

Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans. Herefter har du mulighed for at gå videre til domstolene eller ombudsmanden.