Hvad er en retshjælp?

Hvad er en retshjælp?

Retshjælp er et begreb, der betegner ydelsen af juridisk rådgivning. Retshjælp dækker også over en række foreninger, der også kaldes retshjælpsordninger, der yder gratis bistand til danskere. Retshjælp betyder altså, at du kan få den juridiske rådgivning, som du har brug for.
De danske retshjælpsordninger består af retshjælpskontorer, advokatvagter såvel som retshjælp ved advokat. Disse ordninger arbejder for, at du kan få den nødvendige rådgivning i forhold til retssager eller til vurdering af, om en afgørelse fra en myndighed er korrekt.

Retshjælp er gratis, og det gavner alle danske borgere, især de ressourcesvage borgere. Retshjælp er afgørende for adgangen til juridisk rådgivning, og fungerer dermed som et juridisk sikkerhedsnet for de borgere, der ikke har de ressourcer der skal til, for at få juridisk bistand. Den gratis retshjælp foregår på det der hedder trin 1, og dette trin består af mundtlig rådgivning.

Læs mere om de forskellige trin på Danmarks Domstoles hjemmeside.