Fogedsager

Fogedretten beskæftiger sig med sager, hvor der skal gennemtvinges et krav, der tidligere er blevet fastslået. Dette kaldes fogedsager.

Fogedsager finder sted i fogedretten. Fogedretten er ikke en selvstændig ret, men en afdeling der findes i alle Danmarks 24 forskellige byretter. Fogedretten tvangsfuldbyrder allerede fastslåede civile krav. For det meste drejer de sager, der bliver taget op i fogedretten, sig om penge, men sagerne kan også handle om udsættelse af et lejemål, udlevering af effekter eller om børn.

Den mest almindelige sag i fogedretten opstår, når en person skylder penge til en kreditor/rekvirent og personen ikke vil betale. En sag foregår typisk på den måde, at personen, der skylder penge, bliver indkaldt til et møde.

Der er mødepligt, når man bliver indkaldt til et møde ved fogedretten. Derudover er der pligt til at tale sandt. Det er ofte en god ide at have oplysninger om din økonomiske situation og husstandens indkomst med, da der er tale om en økonomisk tvist. 

Udebliver du uden gyldig grund eller uden at give besked, kan du risikere, at politiet møder op og henter dig uden yderligere varsel.

De fleste sager løses allerede ved første møde, ved at der bliver lavet en aftale om tilbagebetaling, mellem skyldneren og kreditoren.