Ferierettigheder

Som lønmodtager så optjener du retten til betalt ferie, hvis du er omfattet af ferieloven.

I selve ferieloven fremgår lovens formål således: “§ 1. Loven skal sikre lønmodtagere ret til årlig ferie og feriebetaling.”

Ferieloven gælder for lønmodtagere. Man er lønmodtager når man får løn for et arbejde i tjenesteforhold. Ved tjenesteforhold forstås, at du skal rette dig efter din arbejdsgiver.

Man er ikke lønmodtager hvis man er enten selvstændig, ledig eller hvis man har en afgørende indflydelse på den virksomhed, som man arbejder i. Hvis man eksempelvis er administrerende direktør i en virksomhed, så er man ikke omfattet af ferieloven.

Som udgangspunkt så omfatter ferieloven kun personer der arbejder i Danmark. 

Man er berettiget til ferie hvis man fuldtids- eller deltidsansat, hvis arbejdet er ens hoved- eller bibeskæftigelse, eller også hvis det man laver er løsarbejde. Din arbejdsgiver skal desuden altid følge ferieloven, og man kan som lønmodtager ikke fraskrive sig retten til ferie.