Familiesammenføring

Processen for familiesammenføring i Danmark er en kompliceret proces.

En familiesammenføring er en tilladelse til at sammenføre et eller flere familiemedlemmer, der befinder sig i forskellige lande. Ved en familiesammenføring udsteder man en opholdstilladelse til den person, der ved sammenføringen flytter til det land, hvor familiesammenføringen finder sted.

Hvis altså at en eller flere personer kommer til Danmark som led i en familiesammenføring, så får disse personer dansk opholdstilladelse.

I Danmark har vi de seneste år strammet udlændingelovgivningen, og dette er med til at gøre sådan, at antallet af ansøgte familiesammenføringer er faldet til under det halve.