Familieret

Familieret beskæftiger sig med familiemedlemmers rettigheder og pligter, såvel som regulering af familiens retsstilling.

Under familieretten tilhører regler vedrørende ægteskabsindgåelse, separation og skilsmisse, adoption mm. Nogle af disse regler er for eksempel ægteskabsloven, ægtefælleloven og retsvirkningsloven. Traditionelt set hører arveret til under familieret. Arveret beskæftiger sig med regler om arv, testamenter såvel som båndlæggelse af arv. Sammen med arveret, så lægger personret sig tæt op af familieret, da disse retsområder godt kan behandle samme problemstillinger.