Fagforening

En fagforening er en organisation, der arbejder for bedre arbejds- og lønforhold gennem overenskomster. En fagforening varetager altså lønmodtagernes interesser. 

En fagforening laver aftaler med arbejdsgiveren vedrørende blandt andet hvad lønnen skal være, hvilke tillæg der er, pension, overarbejde, barsel, ferie og sygdom og så videre. Disse aftaler kaldes for overenskomster. 

Fagforeningerne er vigtige for arbejdsmarkedet, og de vilkår såvel som rettigheder man som lønmodtager er underlagt. Som medlem af en fagforening, så er man “med-ejer”, og har derfor noget at skulle sige. Man har blandt andet ret til at stemme om hvem der skal sidde i fagforeningens bestyrelse. Jo flere medlemmer en fagforening har, jo stærkere står den over for arbejdsgiveren, når det skal forhandles.