Bortvisning

Hvis man opfører sig fuldstændigt vanvittigt på sin arbejdsplads, så kan man risikere at ens chef ikke ser andre udveje end at bortvise en fra arbejdspladsen.

En bortvisning fungerer for chefen som en sanktionsmulighed, der kan bruges mod medarbejderne. En medarbejder kan kun bortvises hvis de på det groveste har misligholdt deres ansættelsesforhold. Grov misligholdelses kan f.eks. være tyveri fra arbejdspladsen eller truende adfærd overfor virksomhedens kunder.

Hvis man bliver bortvist, så bliver ens ansættelsesforhold ophævet med øjeblikkelig varsel.

At ansættelsesforholdet bliver ophævet med øjeblikkelig varsel betyder, at man skal overrække alt man har der tilhører virksomheden med det samme, og så forlade virksomheden. Som bortvist så er man fra bortvisningstidspunktet heller ikke berettiget til hverken løn eller feriepenge.

Det er ikke et krav med en skriftlig advarsel forud for en bortvisning.

Hvis man som medarbejder bliver bortvist, så kan man forsøge at gøre det gældende, at ens opførsel ikke var bortvisnings værdig. Dette sker igennem en fagforening.