Asyl

I Danmark tilbyder vi asyl til enhver udlænding, der har brug for beskyttelse.

Den danske udlændingelov er på flere gange blevet skærpet gennem årene, men udgangspunktet er fortsat, at hvis man er forfulgt og har behov for beskyttelse, så kan man få det i Danmark.

Du kan få opholdstilladelse som flygtning, hvis du er omfattet af FN’s Flygtningekonvention. Dette indebærer at du opfylder mindst en af de to nedenstående kriterier:

  • Du har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af din race, religion, nationalitet, dit tilhørsforhold til en social gruppe eller dine politiske anskuelser.

  • Du befinder dig uden for det land, hvor du er statsborger.