Arveret

Arveretten beskæftiger sig med reglerne for overgangen af en afdød persons ejendele til hans arvinger og evt. kreditorer.

Når en person går bort, bliver vedkommendes formue og ejendele overladt til arvinger. Hvis ikke der er efterladt et testamente, benyttes arveloven, der er en lov der bestemmer hvem arven går til.

Arveloven består af 3 forskellige grupper, der også kaldes arverækkefølgen, hvortil arven kan tilfalde. Den første gruppe består af ægtefælle og børn. Den anden gruppe består af forældre, søskende og niecer/nevøer. Den sidste gruppe består af bedsteforældre, onkler og tanter. Arven bliver således fordelt i denne rækkefølge, og går videre til næste led i rækken, såfremt der ikke er nogle personer i gruppen før.

Det er mest normalt at man opretter et testamente, da dette giver større selvbestemmelse over, hvad der skal ske med den efterladte arv.