Arbejdstilladelser

Hvis du skal arbejde i Danmark, skal du søge om arbejdstilladelse.

Du skal have arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Dette gælder lønnet arbejde, lige såvel som ulønnet arbejde, og bibeskæftigelse. Ved længerevarende ophold og i forbindelse med både arbejde og studier kræves en opholds- og/eller arbejdstilladelse, også ved ansættelse som au-pair.