Ansættelsesret

Ansættelsesret er et retsområde, der beskæftiger sig med de regler, der findes i forbindelse med en ansættelse. Disse regler er med til at sikre dine rettigheder som ansat.

Ansættelsesret og de regler retsområdet foreskriver, er med til at fortælle om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. 

For at finde ud af, hvilke regler der gør sig gældende, skal man først finde ud af hvad for en slags forhold der er tale om. Man finder ud af hvilket forhold der er tale om, ved at identificere de forskellige parter.

Inden for ansættelsesretten er det mest normalt at der findes to parter, navnligt en arbejdsgiver og en lønmodtager. Det er dog ikke umuligt at der kan være flere forskellige personer (juridske eller fysiske), der kan have indgået i aftalen og dermed være part.

I de flest tilfælde er det ret ligetil at identificere de forskellige parter. På den ene side er der en part der skal udføre et stykke arbejde, og på den anden side er der en part der vil betale for at få dette arbejde udført.

Parten der skal udføre et stykke arbejde mod betaling, må altså være lønmodtager. Den anden part, der har brug for dette stykke arbejde, og vil betale for det, er derimod arbejdsgiver.