Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er et dokument der foreskriver de vilkår som du er ansat under, og de rettigheder du har i forhold til arbejdspladsen.

Når man er ansat hos en virksomhed i mere end 8 timer om ugen, så er det lovpligtigt at man får udstedt en ansættelseskontrakt af sin arbejdsgiver. Ansættelseskontrakten skal være udformet senest en måned efter første arbejdsdag.

Ansættelseskontrakten er med til at opstille nogle helt konkrete rammer for ens ansættelse. Dette kommer både arbejdsgiver og den ansatte til gode, fordi at så har man sort på hvidt hvad der forventes af en på arbejdspladsen, og hvad med har ansvar for, og hvad man i hvert fald ikke har ansvar for. 

Der er nogle punkter som der skal være med i en ansættelseskontrakt.

  • Navn og adresse på arbejdsgiver og medarbejder.
  • Dato for, hvornår ansættelsen starter – og slutter, hvis ansættelsen er tidsbegrænset.
  • Det arbejdssted, hvor opgaverne primært skal løses
  • Opgaver og stillingsbetegnelse.
  • Oplysninger om løn, eventuelle tillæg samt udbetalingstidspunkt.
  • Arbejdstider eller, som minimum, antal timer pr. dag, uge eller måned, samt ferierettigheder.

Arbejdsgivere skal også angive i ansættelseskontrakten, hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst. Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, så kan der være yderligere krav til indholdet af ansættelseskontrakten.

Husk at undersøge om ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven. Funktionærloven fastsætter en række rammer for ansættelsen, som du skal leve op til i ansættelseskontrakten.