SEBELEX har fundet en ny måde at takle juridiske problemstillinger på – Hvor vi enkelt, effektivt og helt gratis, guider dig til den retshjælp, der er relevant for netop dig.

Familieret

Familieret beskæftiger sig med familiemedlemmers rettigheder og pligter, såvel som regulering af familiens retsstilling.

Køberet

Køberetten beskæftiger sig med rettighederne for både køber og sælger. Køberetten gælder både civile køb, erhvervslivet og forbrugere.

Udlændingeret

Udlændingeret omhandler rettigheder for nydanskere eller indvandrere, der kommer til Danmark for at bo, arbejde eller studere.

Lejeret

Lejeretten beskæftiger sig med, at sikre dine rettigheder i forhold til at leje, udleje og fremleje.

Arveret

Arveretten beskæftiger sig med reglerne for overgangen af en afdød persons ejendele til arvinger og evt. kreditorer.

Ansættelsesret

Ansættelsesret beskæftiger sig med regler i forbindelse med ansættelser. Disse regler er med til at sikre dine rettigheder som ansat.

Erstatningsret

Erstatningsretten beskæftiger sig med placeringen af ansvaret for skader og tab, der forvoldes på personer, ting og formue.

Skatteret

Skatteretten beskæftiger sig med det regelsæt, som bestemmer ligning, opgørelse, indkrævning m.v. af skatter.

Fogedsager

Fogedretten beskæftiger sig med sager, hvor der skal gennemtvinges et krav, der tidligere er blevet fastslået.

KONTAKT SEBELEX